Metinler

Devletsiz Düşünce


Bütün özneler tanrının ikameleridir ve hepsi de laikleşmiş teolojik hikayeler anlatır. Flanör’ün Trajikliği Modern düşüncenin ilkesi, kökeni ya da ereği, ‘Yasa’dır. Elbette bundan 2500 yıl önce Solon’un veciz ifadesinde somutlanan paradoksuyla birlikte; “Yasalar örümcek ağları gibidir, güçsüz ve yoksul olanlar ona yakalanırlar, sadece güçlü olanlar ağı yırtıp geçebilirler”. Modern düşüncenin […]

Birey Sorunu ve Marx’ın Antropolojisi


“Hayata mülkten daha yüksek bir değer biçmek… özellikle modern bir düşünce değildir.” Agnes Heller Modernlik insanın ve insan hayatının iki büyük yer değiştirmesi ile tanımlanabilir; birincisi, kökleri Rönesans’a, Aydınlanma’ya uzanan ve 16. ve 17. yy. boyunca feodal üretim tarzından, kapitalist üretim tarzına geçişin yarattığı büyük vahşet ve yıkım yüzyıllarının üzerine […]

Marx, Küreselleşme ve Türkiye -4


İşsiz Beden. İşsizlik, işçinin kendi emek gücünden ayrılması, ayrı düşmesi demektir. 16. vd. yüzyıllardaki kapitalist ilkel birikim (ya da vahşi kapitalizm) koşullarında, ‘emeğinden başka satacak bir şeyi olmayacak’ biçimde mülksüzleştirilen bireyler fabrikaların kapılarına akın ediyor ve bir emek pazarı oluşturuyorlardı. Sermaye onları birbirleriyle rekabet içinde kırdırarak da olsa bir bölümünü […]

Marx, Küreselleşme ve Türkiye -3


İlkel Birikim’den Küreselleşmeye İlkel birikim başlıklı bu bölüm bize iki ayrı Marx’ın ve iki ayrı materyalizmin varlığının en açık kanıtlarını sunuyor. Birincisi ekonomik bir belirlenimcilik üzerinden okunan ve üretim tarzını insan doğası (özü) üzerinden anlatan bir felsefi materyalizm ve ikincisi üretim tarzını olumsallığın zorunluluğuna dayalı ilişkiler ve etkiler üzerinden okuyan […]

Marx, Küreselleşme ve Türkiye-2


4) Finansal Sermaye Egemenliği ve Öznellik Üretimi Egemen ideolojinin üçüncü biçimi. Bu gerçekten de sonsuz çehresi olan, karmaşık ve esas olarak arzulara yatırım yapan bedensizler biçimindedir. Duygulanımlar, toplumsal ilişkiler, diller, kodlar, bilgiler, imgeler, fikirler ve benzerlerinin birlikte üretimini kavramayı gerektiren bir biçim. Burada artık bir öznenin çağrısından değil, öznelerarasılıkla işleyen […]

Marx, Küreselleşme ve Türkiye -1


“Savaş bir kez kazanıldı mı, kazanan sınıf tarafından hazırlanan anayasalar, hukuki biçimler ve hatta bütün bu gerçek mücadelelerin mücadeleye katılanların beyinlerindeki yansıları, siyasal, hukuki, felsefi teoriler, dinsel anlayışlar ve bunların dogmatik sistem biçimindeki ileriki gelişmeler hepsi de tarihi mücadelenin gidişi üzerine etki yaparlar ve birçok durumda ağır basarak biçimini belirlerler.” […]