Metinler

Biyopolitik Yönetimsellik -2


“Dünya nüfusunun %1’lik kısmı dünyadaki mülkiyetin %50’sine sahip. Hatta dünya nüfusunun sadece %10’luk kısmı dünyadaki mülkiyetin neredeyse tamamını elinde tutuyor. İşte asıl soru bunu nasıl kabul edebiliyoruz.”  Alain Badiou Biyopolitik Emek, Biyopolitik Üretim Kabul etmemiz gerekir ki, Foucault’nun neoliberal yönetimsellik analizleri bize toplumsal ilişkilerin, öznellik üretiminin ekonomik doğasını ve mekanizmalarını […]

Biyopolitik Yönetimsellik -1


Sınır ve ihlal sahip oldukları varolma yoğunluğu ne olursa olsun biri diğerine bağımlıdır: bir sınır eğer mutlak olarak geçilemez ise varolamaz ve karşılık olarak, ihlal eğer yalnızca gölgelerin ve yanılsamaların oluşturduğu bir sınırı geçmişse yararsız olacaktır. M.Foucault I Eğer gezi direnişinin sistemin yaşam biçimi dayatmalarına karşı bir alternatif yaratma eylemi […]

Biyopolitika ve Komünal Öznellik


Gezi parkı direnişi geleneksel (modern) politika yapma biçimlerinde ve politika tanımında kökensel bir kırılmaya yol açtı. Politik pratikte hiçbir şeyin eskisi gibi sürdürülemeyeceğinin açık bir bildirimi oldu. Sadece iktidar açısından değil, bence bütün mevcut politik aktörler için geçerli bir bildirim bu. Nitekim ‘geziyle aramıza mesafe koyduk’, ‘çözüm sürecini engelleyemez’ söylemiyle […]

Direngezi Dersleri -2: Direniş Ruhu


Ders çıkarmak; ya manipülasyon içindir ya modadır ya da ihtiyaç. Ortak dil yaratmak ve ortak kavramlar üretmek, direnişin forumlarında dile geldiği gibi birlikte yaşama çabası için bir ihtiyaçtır. Bir kodlama değil, anlama çabası olarak ‘ders’in anlamı budur. Bu anlamda özellikle iki temel gösterge öne çıkıyor; Direnişin demokrasi anlayışı ve önerdiği […]

DirenGezi Dersleri-1: Saygınlık Krizi ve Komünal Demokrasi


Olgu Nedir? Nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın bu direniş Yeni Türkiye’nin ilk devrimci kalkışmasıdır ve eski Türkiye’nin ve geleneksel politik mücadelenin tanımadığı bir figürün, yani sayılmayanların politika sahnesine girişlerinin tarihsel bildirimidir. Ve bu, eski Türkiye’ye dönüş demek olmadığı gibi, neoliberal ikinci Cumhuriyet’e başkaldıran, her ikisinin de dışına çıkarak para ve akıl ölçülerinin […]

Paradokslarla Düşünmek


“O şimdi, önce emeğim, sonra bedenim üzerinde kurduğu iktidarını, algı ve düşünme mekanizmalarım üzerinde tümlemekle meşgul; O’nun döve döve kutsattırdığı mülkiyet hakkı, beynimin kullanım hakkını da talep ediyor.”  İsmail Mert Başat Giriş Bu çalışma birincisi ‘gerçek kapsam’ ve ikincisi ‘diyalektiğin paradoksu’ olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde küreselleşmenin ekonomik […]