Çeviriler

Öznellik Üretimi: Ortak için Bireyötesilik-Jason Read


Özet Kolektifi kavramlaştırmak giderek güçleşmektedir. Bu belki de uzun bir felsefi soğuk savaşla ilgilidir. Bu savaş bize bir yandan, indirgenemez bir bireysellikle başlayan, toplumu, bireysel eylemlerin genel toplamından başka bir şey olarak göremeyen, toplum sözleşmesi teorileri ve çeşitli yöntemsel bireycilik biçimleri içinde şekillenen bir toplumsal ilişikliler kavramını, öte yandan da […]

İki Paradigma -Giorgio Agamben


1.1. Bu soruşturmaya, aslında katı bir teolojik alan dışında nadiren tematize edilmiş olsa da, Batı toplumunun küresel düzenlenmesi ve gelişimine dair belirleyici etki yaratan bir paradigmanın soykütüğünü yeniden inşa etme çabasıyla başlayalım. Göstermeye çalıştığımız tezlerden biri, birbiriyle Hıristiyan teolojiden türeyen çatışmalı fakat işlevsel olarak ilişkili geniş bir konuşma alanına sahip […]

Hıristiyanlığın Yapısökümü – Jean-Luc Nancy


Bir epigraf olarak Nietzsche’nin Antichrist’inden şu sözler burada bütünüyle yol göstericidir: “Teologlar ve teologun damarlarında akan kanı taşıyan her şey: bütün felsefemiz.”Buna Hölderlin’in kendi çok anlamlılığı içindeki sözlerini ekleyelim: “İsa, sana çok hızlı tutundum!” Benim sorum oldukça basit, hatta naif, belki de fenomonolojik prosedürün başlangıcına kayıtlı: Biz Hıristiyanlığa nasıl ve […]

Victor Hugo Üzerine: Aşağıdan İnsan Figürleri – Pierre Macherey


“Günümüz toplumunun en alt tabakası proletarya, yönetsel toplumun tüm üstgörevli tabakalarını söküp atmadan, kendisi ayağa kalkamaz, hareket edemez.” Marx ve Engels, Komünist Parti Manifestosu1 Derinlikler edebiyatının doğuşunu ilan eden unsurlar on sekizinci yüzyılın sonunda, Sade’da ve Gotik romanda bulunabilir. Bu edebiyatın fiili doğuşu, konumlanabilen, tarihlenebilen ve anlamı aynı anda estetik […]

Biyopolitika-Maurizio Lazzarato  


1. 1970’lerde Foucault, biyopolitika kavramıyla bugünlerde minvali apaçık olan şeye işaret ediyordu: yeni ekonomik stratejiler ve yeni politik savaşımların merkezinde olan ‘yaşam’ ve ‘yaşayan varlık’ (la vivant). Ayrıca “yaşamın tarihe girişi”nin, kapitalizmin doğuşuyla örtüştüğünü de göstermişti. Gerçekte “yaşam süreçleri” ve onları kontrol etme ve düzenleme olanağını gözönünde bulunduran iktidar ve […]