Archives

Öznellik Üretimi: Ortak için Bireyötesilik-Jason Read


Özet Kolektifi kavramlaştırmak giderek güçleşmektedir. Bu belki de uzun bir felsefi soğuk savaşla ilgilidir. Bu savaş bize bir yandan, indirgenemez bir bireysellikle başlayan, toplumu, bireysel eylemlerin genel toplamından başka bir şey olarak göremeyen, toplum sözleşmesi teorileri ve çeşitli yöntemsel bireycilik biçimleri içinde şekillenen bir toplumsal ilişikliler kavramını, öte yandan da […]

İki Paradigma -Giorgio Agamben


1.1. Bu soruşturmaya, aslında katı bir teolojik alan dışında nadiren tematize edilmiş olsa da, Batı toplumunun küresel düzenlenmesi ve gelişimine dair belirleyici etki yaratan bir paradigmanın soykütüğünü yeniden inşa etme çabasıyla başlayalım. Göstermeye çalıştığımız tezlerden biri, birbiriyle Hıristiyan teolojiden türeyen çatışmalı fakat işlevsel olarak ilişkili geniş bir konuşma alanına sahip […]

Biyopolitik Yönetimsellik -1


Sınır ve ihlal sahip oldukları varolma yoğunluğu ne olursa olsun biri diğerine bağımlıdır: bir sınır eğer mutlak olarak geçilemez ise varolamaz ve karşılık olarak, ihlal eğer yalnızca gölgelerin ve yanılsamaların oluşturduğu bir sınırı geçmişse yararsız olacaktır. M.Foucault I Eğer gezi direnişinin sistemin yaşam biçimi dayatmalarına karşı bir alternatif yaratma eylemi […]

Devletsiz Düşünce


Bütün özneler tanrının ikameleridir ve hepsi de laikleşmiş teolojik hikayeler anlatır. Flanör’ün Trajikliği Modern düşüncenin ilkesi, kökeni ya da ereği, ‘Yasa’dır. Elbette bundan 2500 yıl önce Solon’un veciz ifadesinde somutlanan paradoksuyla birlikte; “Yasalar örümcek ağları gibidir, güçsüz ve yoksul olanlar ona yakalanırlar, sadece güçlü olanlar ağı yırtıp geçebilirler”. Modern düşüncenin […]

İsyan, Muhalefet ve Demokrasi


‘Kötü’ bir geçmiş ya da ‘iyi’ bir gelecek yoktur; zamanın masası boştur ve zarlar oraya düşmektedir. Kaç geleceğinin (zorunluluğun) nedeni, zarın tesadüfi (aleatory) düşüşünden başka bir şey değildir. Bir Büyük Öteki’nin uyruğu olmadıkça, kimse kalkıp ben önceden şunu düşündüm ve düşündüğüm şey de gerçekleşti diyemez. Çünkü güç (power) ve duyu (sense), zarların zamanın masasına […]

Totalitarizm ve Demokrasi -4


Çağımızda totalitarizm moderniteye alternatif politik bir cevap olarak ortaya çıkmıştır. Agnes Heller Stoacı Ahlak ve ‘Mutsuz Bilinç’ Klasik dönemi tartışırken gözden ırak tutulmaması gereken şey düşüncenin maddi ve tarihsel koşullarına ilişkin farklılıktır. Bu farklılık, yol açtığı sonuçlar açısından önemlidir. Örneğin idrak (intellekt), henüz Spinoza’nın adlandırmasıyla Homo cogitat (insan düşünür) olgusallığı içinde insanı ancak homo sapiens (düşünen insan) olarak […]